Menu
Městská nemocnice Čáslav

Tým oddělení a kontakt


Vedení oddělení

MUDr. Miroslava Tvarohová
primářka
miroslava.tvarohova@nemcaslav.cz

Jaroslava Bělská
dočasně pověřena zastupováním na pozici vrchní sestry
327 305 218
jaroslava.belska@nemcaslav.cz

Lékař: MUDr. Oldřich Kváš
Sociální pracovnice: Marcela Havránková, Dis.
Aktivizační pracovnice: Hana Vrhelová Kácovská
ldn@nemcaslav.cz


 
Kontakt
MUDr. Miroslava Tvarohová
primářka
miroslava.tvarohova@nemcaslav.cz
MUDr. Oldřich Kváš - lékař oldrich.kvas@nemcaslav.cz
Jaroslava Bělská - dočasně pověřena zastupováním
na pozici vrchní sestry oddělení 
327 305 218, jaroslava.belska@nemcaslav.cz
Soňa Pavlíková - staniční sestra sona.pavlikova@nemcaslav.cz
pracovna sester - přízemí 327 305 432
pracovna sester - 1. patro 327 305 178
sociální pracovnice 327 305 276