Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Hospitalizace


Postup přijetí k plánované hospitalizaci

Administrativní část příjmu na dětském oddělení ve všední dny kdykoliv.

K hospitalizaci přichází dětský pacient se svým zákonným zástupcem.

Na lůžkovém oddělení seznámí pacienta zdravotní sestra s provozem oddělení, vyplní všechny potřebné dokumenty, pomůže uložit osobní věci, poskytne informace o možnosti úschovy cenných věcí. Doporučuje se nenosit větší finanční obnosy a cennosti.

Ošetřující lékař předá informace o postupu vyšetření a plánu léčby.

Při přijetí k hospitalizaci je předán informovaný souhlas s hospitalizací, který podepisuje do 18 let věku dítěte jeho zákonný zástupce.

V případě donesených léčiv a potravin je vhodné konzultovat jejich použití s lékařem.

 
Co si vzít s sebou 
 • před plánovanou hospitalizací dítěte předchozí lékařské zprávy
 • léky, které dítě užívá
 • toaletní potřeby, přezůvky, pyžamo, oblíbené hračky či knížku
 • průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad evropského pojištění
 • dietní režim může být součástí léčebného režimu, proto není vhodné nosit dětem jídlo bez předchozí domluvy s ošetřujícím lékařem
 
Hospitalizace

V úvodu hospitalizace stanoví ošetřující lékař individuální léčebný postup, návrhu léčby a další léčebné rehabilitační péče.
Lékař současně doporučí pacientovi (zákonnému zástupci) dodržování léčebného režimu, kterým je léčba podpořena.
Ošetřovatelskou péči a individuální plán ošetřovatelské péče zajišťuje tým zdravotních sester pod vedením staniční sestry.
Během hospitalizace má pacient (zákonný zástupce) právo na informace o svém zdravotním stavu, průběhu léčby a určených postupech.Překlad do jiného zdravotnického zařízení

Pacient bude přeložen do jiného zdravotnického zařízení:

 • v případě změny zdravotního stavu vyžadující léčebnou péči, která není dostupná na daném oddělení
 • v případě zajištění nezbytného vyšetření nebo výkonu v jiném zařízení, které požadované vyšetření poskytuje
 • na žádost pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

O všech změnách je pacient informován svým ošetřujícím lékařem.

 
Propuštění z hospitalizace

O termínu ukončení hospitalizace je pacient informován ošetřujícím lékařem. 
Při ukončení hospitalizace lékař vystaví propouštěcí lékařskou zprávu, s kterou do tří dnů pacient navštíví svého praktického lékaře.
Pacient je poučen o domácím léčebném režimu, seznámen s termíny kontrolních vyšetření či dalších odborných vyšetřeních, doporučených ošetřujícím lékařem.
Pacient obdrží recepty, případně nezbytné léky na 3 dny.
V případě poskytnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění výpis k úhradě.

Doprovod dětí k hospitalizaci

Spolu s dítětem je možné hospitalizovat i doprovod nemocného dítěte (rodič, prarodič, apod.). Zvláště u dětí malých, méně adaptabilních, vážně nemocných, upoutaných na lůžko doprovod doporučujeme.

 • V případě, že je dítě starší 6 let, doprovod si pobyt v nemocnici hradí dle platného ceníku.
 • Doklad o pracovní neschopnosti nebo paragraf Vám bude vystaven v den nástupu do nemocnice.
 • Sestra Vám vše v souvislosti s ošetřovatelskou péčí o dítě  vysvětlí a pomůže v případě, že si nebudete jisti, jak se správně na péči podílet.
 • Pamatujte, že během pobytu jste odpovědni za dítě a jeho bezpečnost, stejně jako doma.
 • Lékař Vás bude informovat o zdravotním stavu dítěte při vizitě, při změnách zdravotního stavu nebo po domluvě s ošetřujícím lékařem. Zdravotní sestry Vám podají informace jen z oblasti ošetřovatelské péče.
 • S lékařem konzultujte také návštěvu herny vzhledem k možnému riziku přenosu onemocnění na děti již vyléčené, ze stejného důvodu nenavštěvujte jiné pokoje.
 • Strava je podávána na oddělení, pokud chcete dětem dopřát sladkosti nebo něco jiného, poraďte se s ošetřujícím lékařem, nastavená dieta je součástí léčebného režimu. Kojenecká strava je připravována v mléčné kuchyňce na oddělení, kterou vydává sestra.
 • Odchod z oddělení nahlaste sestře ve službě, která v době Vaší nepřítomnosti převezme dítě do péče.
 • Je vhodné, aby dítě mělo s sebou svoji oblíbenou hračku či knížku. Rovněž Vás prosíme, abyste zacházeli s hračkami a dalším dětským vybavením pro rozptýlení dětí opatrně.