Menu
Městská nemocnice Čáslav

Byly přidány další termíny ortopedické poradny. Pacienti se mohou objednávat na 30. 3., 18. 4. a 24. 4. 2023.

Hematologická ambulance


Druh péče

Zajišťuje hematologickou péči pro pacienty z Čáslavska a i části Kutnohorska. Ambulance pečuje o nemocné se zhoubnými i nezhoubnými onemocněními krvetvorby, s vrozenými i získanými poruchami krevního srážení včetně vyšetření trombofilních stavů.  Součástí ambulance je i stacionář pro podávání transfuzních přípravků a krevních derivátů.  Svoje služby poskytuje hematologická ambulance všem lůžkovým oddělením  a odborným ambulancím nemocnice a dále praktickým i odborným lékařům z regionu.

personál lékaři a sestry z hematologicko-transfuzního oddělení
telefon/objednávky 327 305 249
ordinační doba pondělí - pátek 7:30 - 12:00
umístění 1. patro v přístavbě nemocnice, vchod z ulice


K vyšetření / ošetření v hematologické ambulanci si vezměte s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, doporučení odesílajícího lékaře - pokud se jedná o první vyšetření v ambulanci, rozpis léků, které užíváte a zprávy z jiných odborných ambulancí či hospitalizací (propouštěcí zprávy) k nahlédnutí.