Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Radiodiagnostické oddělení je neodmyslitelnou součástí komplementu Městské nemocnice v Čáslavi, zajišťuje nepřetržitou radiodiagnostickou a konziliární sonografickou službu pro lůžková oddělení nemocnice, pro praktické lékaře a ambulantní specialisty spádové oblasti.

Oddělení je nelůžkovým pracovištěm sestávající z pracovišť - skiagrafického (rentgenového), sonografického a pracoviště výpočetní tomografie (CT).


Oddělení provádí tyto činnosti:
  • vyšetření skiagrafická – konvenční (klasické) RTG snímkování
  • ultrazvuková vyšetření – vyšetřování pomocí diagnostického UZ přístroje
  • CT vyšetření – vyšetřování pomocí celotělového výpočetního  tomografu
  • vyšetření skiaskopická C-ramenem – na operačních sálech, nejčastěji při traumatologických operacích
  • interpretace získané obrazové dokumentace formou popisu vyšetření (na místě nebo formou telemedicíny, formou vzdáleného přístupu)

Vyšetření jsou prováděna lékaři specialisty z oboru radiodiagnostiky na moderním přístrojovém vybavení. Oddělení  je vybaveno: 

  • skiagrafickým přístrojem se stropním teleskopickým závěsem a přímou digitalizací – Siemens Ysio Max
  • ultrazvukové pracoviště disponuje špičkovým přístrojem nejvyšší prémiové třídy s možností použití matrixových sond – Canon Aplio i700
  • CT pracoviště je vybaveno vysoce výkonným a rychlým 80řadým přístrojem Canon Aquilion prime SP a tlakovým injektorem pro aplikaci kontrastní látky Medrad Stellant D + Certegra WS


Oddělení je kompletně digitalizované a provoz je tedy bezfilmový, tzn. že RDG dokumentace je v digitální podobě k dispozici všem lékařům nemocnice ihned z kteréhokoliv počítače prostřednictvím nemocničního PACS.

Dalším systémem, který máme k dispozici a jsme jeho součástí je systém ePACS. Ten umožňuje bezpečnou elektronickou výměnu dat a konzultace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice k němu připojených a to bez nutnosti převozu pacienta či dokumentace.