Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Hospitalizace


Přijetí k plánované hospitalizaci

Administrativní část příjmu na chirurgické ambulanci v době od 7:30 – 8:30 hod.

Na lůžkovém oddělení seznámí pacienta zdravotní sestra s provozem oddělení, vyplní všechny potřebné dokumenty, pomůže uložit osobní věci, poskytne informace o možnosti úschovy cenných věcí. Doporučuje se nenosit větší finanční obnosy, vkladní knížky, šperky a věci větší hodnoty.

Ošetřující lékař předá informace o postupu vyšetření, plánu léčby nebo operaci.

Při přijetí k hospitalizaci je předán informovaný souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas ke konkrétnímu plánovanému výkonu.

Lékař vystaví při přijetí k hospitalizaci potvrzení o pracovní neschopnosti.

V případě donesených léčiv a potravin je vhodné konzultovat jejich použití s lékařem.


Co si vzít s sebou  
 • před plánovanou operací předoperační vyšetření a laboratorní výsledky
 • léky, které užíváte (pokud možno v originálních obalech)
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad evropského pojištění
 • hygienické potřeby
 • pyžamo, župan, domácí obuv, ručník, kapesníky atd.
 • používané kompenzační pomůcky, brýle apod.
 • nezbytně nutnou finanční hotovost

Hospitalizace

V úvodu hospitalizace stanoví ošetřující lékař individuální léčebný postup, včetně diagnostiky, konkrétních zdravotních výkonů a metod, návrhu léčby a další léčebné rehabilitační péče.
Lékař současně doporučí pacientovi dodržování léčebného režimu, kterým je léčba podpořena.
Ošetřovatelskou péči a individuální plán ošetřovatelské péče zajišťuje tým zdravotních sester pod vedením staniční sestry.
Během hospitalizace má pacient právo na informace o svém zdravotním stavu, průběhu léčby a určených postupech.


Překlad do jiného zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb

Pacient bude přeložen do jiného zdravotnického zařízení:

 • v případě změny zdravotního stavu vyžadující léčebnou péči, která není dostupná na daném oddělení
 • v případě zajištění nezbytného vyšetření nebo výkonu v jiném zařízení, které požadované vyšetření poskytuje
 • na žádost pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

O všech změnách je pacient informován svým ošetřujícím lékařem.

 

Propuštění z hospitalizace

O termínu ukončení hospitalizace je pacient informován ošetřujícím lékařem.
Při ukončení hospitalizace lékař vystaví propouštěcí lékařskou zprávu, s kterou do tří dnů pacient navštíví svého praktického lékaře.
Pacient je poučen o domácím léčebném režimu, seznámen s termíny kontrolních vyšetření či dalších odborných vyšetřeních, doporučených ošetřujícím lékařem.
Pacient obdrží recepty, případně nezbytné léky na 3 dny.
V případě poskytnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění výpis k úhradě.