Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Oddělení zajišťuje komplexní péči o seniory a  nemocné pacienty ve stabilizovaném stavu, kdy není možné propuštění do ambulantní péče. Pacienti s širokým spektrem diagnóz jsou přijímáni k hospitalizaci především z akutních lůžek MN Čáslav, dále na doporučení praktických lékařů v případě zhoršení zdravotního stavu v domácím prostředí nebo z jiných zdravotnických zařízení

Pacientům je poskytována péče v několika rovinách:

  • Lékařská, léčebně ošetřovatelská a rehabilitační péče po operacích, amputacích, úrazech a cévních mozkových příhodách a dalších diagnózách.
  • ​Odborná péče pro chronicky nemocné
  • Prevence a léčba chronických ran a dekubitů. Prevence představuje kvalitní ošetřovatelskou péči, polohování pacientů a používání antidekubitních matrací. V samotné léčbě jsou úspěchy dosahovány využitím moderních metod hojení ran.
  • Paliativní péče, zmírňování bolesti a příznaků onemocnění

Délku hospitalizace určuje vždy lékař na základě zdravotního stavu pacienta. 

Nově zrekonstruované bezbariérové prostory splňují současné požadavky na komfort, kvalitu péče a příjemné prostředí. Jedno až třílůžkové pokoje jsou vybaveny nábytkem a pomůckami plně odpovídajícími dané kategorii pacientů. Oddělení disponuje společenskou místností, která je využívána pacienty, uživateli sociální služby i návštěvami.

Jednou z priorit je prováděná rehabilitace s nácvikem soběstačnosti, pohyblivosti a podpory nezávislosti s cílem napomáhat návratu do přirozeného prostředí. Rozsah rehabilitace je dán celkovým zdravotním stavem a schopností pacienta. 


Canisterapie na oddělení následné lůžkové péče