Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Lůžková a ambulantní péče je poskytována v širokém spektru všeobecné chirurgie v rámci operativní i konzervativní léčby. Operativa zahrnuje chirurgické výkony plánované, urgentní a traumatologické. Urologická, ortopedická, plastická a dětská operativa je prováděna ve spolupráci se specialisty daných oborů.

Převažují operace v oblasti břišní chirurgie, včetně výkonů laparoskopických, operace varixů dolních končetin, hemoroidů. Nabízena je operativa karpálních tunelů, korekce vbočených palců apod. Traumatologie je prováděna v celém rozsahu, včetně léčení zlomenin dlouhých a krátkých kostí a zlomenin v oblasti velkých kloubů. Pacientům s onemocněním křečových žil je aplikována v současné době nejmodernější metoda, tzv. endovaskulární léčba. Postup je velmi šetrný, s vynikajícím efektem, krátkou dobou hojení, pacient je ihned po výkonu aktivní. Lékaři chirurgického oddělení velmi efektivně zvládají náročnou a dlouhodobou léčbu bércového vředu moderními metodami, včetně preventivního poradenství.

Standardní lůžková část

Staniční sestra: Klára Vašková
Kontakt: +420 327 305 143

Součástí všech pokojů je hygienické vybavení (koupelna, WC). Nepohyblivým pacientům je na lůžkovém oddělení k dispozici bezbariérová koupelna a WC. Pacientům jsou nabízeny dva nadstandardní pokoje za úhradu dle platného ceníku.

Snahou chirurgického týmu je zajištění komplexní péče, zkracování doby hospitalizace a pooperační péče s kvalitními rehabilitačními postupy a účinnými prostředky proti bolesti.

Jednotka intenzívní péče

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Dvořák
Staniční sestra: Iveta Zatočilová
327 305 188

JIP je vybavena kvalitním hygienickým a provozním zázemím, centrálním rozvodem medicinálních plynů a kyslíku. Přístrojové vybavení JIP přesahuje požadavky pro chirurgické jednotky intenzívní péče. Součástí tzv. polohovacích resuscitačních lůžek je monitor pro sledování základních životních funkcí, přístroje pro přesné dávkování nitrožilních léčiv, přístroje pro udržování umělé plicní ventilace, defibrilátory, odsávačky tekutin atd.

Oddělení zajišťuje péči o pacienty v těžkém stavu po úrazech, po rozsáhlejších operačních výkonech, pro vzniklou náhlou příhodu břišní, o pacientky po větších gynekologických operacích.

Operační sály

Staniční sestra: Miroslava Šedivá

Dva operační sály s centrální sterilizací jsou přístrojově a hygienicky vybaveny na vysoké úrovni. K dispozici je moderní technika, např. laparoskopická věž, radiofrekvenční ablace, ultrazvukový přístroj, šicí přístroje k operacím na zažívacím traktu a při operaci hemoroidů, harmonický skalpel, artroskop.