Menu
Městská nemocnice Čáslav

Dotační tituly


Název projektu: Modernizace zdravotnické techniky Městské nemocnice Čáslav
 

Cíl projektu
Modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které budou sloužit pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Termín ukončení: 31.12.2018
Projekt je financován z EÚ


V roce 2020 proběhla realizace projektu „Zkvalitnění ošetřovatelské a paliativní logo středočeského krajepéče v Městské nemocnici Čáslav“

Na tento projekt obdržela nemocnice investiční dotaci ve výši 80 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví“.

Z finančních prostředků byla pořízena dvě moderní a bezpečná polohovací lůžka s matrací. Kvalita, vybavení lůžka a bezpečí představují pro pacienty upoutané  vysoký komfort, ale minimální zátěž během ošetřovatelských činností spojených s péčí během hospitalizace.

Cíl projektu směřuje k rozvoji kvality ošetřovatelské péče a nastavení systému paliativní péče jako nedílné součásti poskytovaných služeb v Městské nemocnici Čáslav.


Probíhající a uzavřené projekty: