Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Naši sponzoři

Městská nemocnice Čáslav děkuje všem sponzorům, kteří svým darem přispěli k modernizaci zdravotnické techniky,  zlepšení prostředí a k celkovému zvýšení komfortu pacientů. Velice si jejich přízně vážíme.

Seznam dárců: rok 2018 ,rok 2017 , rok 2016rok 2015rok 2014


Jak poskytnout dar

Nemocnice přijímá dary jen na základě darovací smlouvy. Je možno poskytovat dary finanční či věcné. Účelově určené finanční dary a věcné dary před podpisem smlouvy musí být schváleny Radou Města Čáslav dle § 37b, zákona 250/2000 Sb., proto je nutné informovat vedoucí ekonomického odboru o zamýšleném daru.

Darovací smlouvu na účelově neurčený finanční dar je možno si vytisknout na níže uvedeném odkazu nebo vyžádat na adrese:

Městská nemocnice Čáslav
Jeníkovská 348
286 01  Čáslav

katerina.dobiasova@nemcaslav. cz
327 305 221

Darovací smlouva_věcný dar_právnická osoba.doc (45 kB)
Darovací smlouva_právnická osoba.doc (47.5 kB)

nadace ČEZAVE