Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Slovo ředitele


Vážení pacienti, vážení návštěvníci,

nabízíme Vám kvalitní zdravotní péči v rozsahu služeb regionální, městské nemocnice. Je pro nás důležité vyvážit odbornou péči na profesionální úrovni s lidským přístupem a pochopením pro Vaše zdravotní problémy. Naše nemocnice je vybavena na nadstandardní úrovni, trvale se snažíme prohlubovat pozitivní, přátelské prostředí, dá se říci téměř rodinné. Prioritou je dobrá profesionální komunikace s pacientem a jeho blízkými, včetně dostatečné informovanosti o léčbě.


Vize a cíle

 • Naším prvořadým cílem je trvale zvyšovat kvalitu zdravotní péče, která musí být komplexní, bezpečná a směřovaná ke spokojenému pacientovi.
 • Stálá podpora zaměstnanců v odborném růstu a vzdělávání.
 • Zlepšování systému objednávání a zkracování čekacích lhůt.
 • Zavádění moderních léčebných metod a postupů.
 • Pořízení nových technologií.
 • Zajištění ekonomické stability.
 • Rozvoj doplňkových a komerčních činností.
 • Rekonstrukce komunikací v areálu nemocnice.
 • Rozšíření parkovacích prostor.
 • Úprava parkových ploch.
 • Nový orientační systém.