Menu
Městská nemocnice Čáslav

Byly přidány další termíny ortopedické poradny. Pacienti se mohou objednávat na 30. 3., 18. 4. a 24. 4. 2023.

Podávání informací

 

Aktuální informace o stavu pacienta - na základě jeho předchozího souhlasu, sdělí ošetřující, nebo službu konající lékař, v průběhu návštěv u lůžka.

Po předchozí osobní domluvě je možno základní informace sdělit i telefonicky. U pacientů v bezvědomí, kteří nejsou schopni udělit souhlas s poskytováním informací, sdělujeme informace pouze nejbližším rodinným příslušníkům.