Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Podávání informací

 

Aktuální informace o stavu pacienta - na základě jeho předchozího souhlasu, sdělí ošetřující, nebo službu konající lékař, v průběhu návštěv u lůžka.

Po předchozí osobní domluvě je možno základní informace sdělit i telefonicky. U pacientů v bezvědomí, kteří nejsou schopni udělit souhlas s poskytováním informací, sdělujeme informace pouze nejbližším rodinným příslušníkům.