Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Historie nemocnice

Historie nemocnice a zdravotnictví v Čáslavi je velmi rozmanitá a dnešní podoba moderní nemocnice prošla mnoha změnami. Pojďte se s námi vrátit o několik století a let zpátky.

 • 1354 - První špitál ve městě, založen při Minoritském klášteře, zanikl v dobách husitských
 • 1751 - Město se stává sídlem vojenské posádky a vzniká i vojenská nemocnice
 • 1842 - Výstavba první nemocnice v Čáslavi do roku 1844
 • 1880 – Všeobecná veřejná nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. přestává vyhovovat potřebám, městské zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě nové nemocnice
 • 1894 - Otevření nové nemocnice, písemný záznam popisuje událost takto. "Všichni si prohlédli impozantní budovu a její vzorné zařízení“
 • 1926 - Zahájena velká přístavba, dokončena r. 1928, nemocnice nese název Veřejná okresní nemocnice T. G. Masaryka
 • 1950 - Zřízeno dětské oddělení a samostatné gynekologicko-porodnické oddělení
 • 1970 - V 70. letech si rozvoj chirurgických oborů vyžádal samostatné ARO, vybudování laboratoří, RHB oddělení
 • 1992 - Do tohoto roku byla nemocnice součástí OÚNZ Kutná Hora, po rozpadu ústavu dochází k osamostatnění nemocnice a stává se Městskou nemocnicí, jejímž majitelem je Město Čáslav
 • 1994 - Dokončená významná přístavba hlavní budovy nemocnice, zahájena v r. 1987
 • 1995 - Rekonstrukce porodnice, stravovacího provozu - dokončeno v r. 1996
 • 2000 - Rekonstrukce ambulancí chirurgie, části gynekologie, interní JIP
 • 2001 - Rekonstrukce vodoléčby, dokončení gynekologického oddělení, části interního oddělení, části sterilizace
 • 2002 - Rekonstrukce chirurgického, interního a dětského oddělení,   dokončení sterilizace. Dětské oddělení přemístěno do hlavní budovy nemocnice, geriatrické oddělení přestěhováno do samostatné budovy v areálu.
 • 2003 - Rekonstrukce chirurgické JIP
 • 2004 - Rekonstrukce centrálních operačních sálů
 • 2006 - Rekonstrukce oddělení RDG včetně vybavení novou technologií - zavedena elektronická obrazová dokumentace
 • 2008 - Rekonstrukce první části budovy oddělení geriatrie
 • 2010 - Zřízení CT pracoviště na RDG oddělení, dokončena rekonstrukce druhé části budovy gariatrie
 • 2013 - Výstavba spojovacího krčku mezi budovou geriatrie a hlavní budovou nemocnice
 • 2013 - Zrušení zastaralého provozu prádelny nemocnice, rekonstrukce tepelného hospodářství nemocnice - vybudování nové kotelny
 • 2014 - Nová fasáda a zateplení hlavní budovy nemocnice