Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Odběry krve


Odběrové místo je součástí Oddělení klinické biochemie.

 
Umístění

Pracoviště je umístěno v areálu nemocnice přístavba nemocnice 1. patro (vyšetřovna dárců krve, k dispozici je výtah).


Kontakt

Vedoucí odběrová sestra: Markéta Kopecká, tel. 327 305 232


Provozní doba
pondělí 7:00 - 10:30
úterý -
středa 7:00 - 10:30
čtvrtek -
pátek 7:00 - 10:30
víkendy -


Informace pro pacienty

Vážení pacienti,

tím, že jste si necháte provést odběr krve, předpokládáme, že s tímto odběrem souhlasíte.

 

Základní pokyny k odběru

Základní pokyny k odberům krve.pdf 

 

Vyšetření pro Samoplátce (= fyzická osoba)

Je možno provádět laboratorní vyšetření bez indikace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně vyšetření, které není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Pracovník odběrové místnosti sdělí samoplátci cenu vyšetření a poskytne informace o způsobu úhrady a předání výsledků – platba a vyzvednutí výsledku na recepci MNČ (vedle hlavního vchodu).

Cena vyšetření se řídí platným ceníkem a informaci lze předem získat telefonicky na OKB.

 

Vyzvednutí výsledků

Laboratorní výsledky u požadavků indikovaných lékařem zasíláme požadujícímu lékaři, popř. lze vyzvednout na Oddělení klinické biochemie (pacient se prokáže průkazem totožnosti tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou a kartou pojišťovny.

Při vydávání výsledků rodičům nezletilých dětí je nutné předložit průkaz totožnosti rodiče a průkaz pojišťovny nezletilého dítěte. Výsledkové listy se vydávají přeložené a přelepené.

Laboratorní výsledky samoplátců (přímá úhrada) – recepce nemocnice (přízemí hlavní budovy vedle vstupního vchodu), platit lze hotově i kartou.

V případě vydání výsledků jiné osobě nežli pacientovi je nutné předložit plnou moc k vyzvednutí výsledků podepsanou pacientem a kartu pojišťovny pacienta. Plná moc k vyzvednutí laboratorních výsledků.pdf

Plná moc se zakládá v laboratoři.

 

Orální glukózový toleranční test – oGTT pokyn pro pacienty Orální glukózový toleranční test.pdf 

 

Odběry krve