Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou
Kód Název Cena
H02 Test APTT (DPH 0%) - orientační cena 109 Kč
H03 Protrombinový test (Quick) (DPH 0%)- orientační cena 117 Kč
H04 Krevní obraz základní (DPH 0%) - orientační cena 32 Kč
H07 Sedimentace červených krvinek (DPH 0%) - orientační cena 45 Kč
H08 Vyšetření HBs Ag - hepatitida B(DPH 0%) - orientační cena 275 Kč
H09 Vyšetření hepatitida C (DPH 0%) - orientační cena 386 Kč
H10 Vyšetření krevní skupiny (DPH 0%) - orientační cena 390 Kč
H11 Vyšetření krevního obrazu + diferenciál mikroskopicky (DPH 0%) - orientační cena 74 Kč
H12 Vyšetření na HIV 1,2 /AIDS/ (DPH 0%)-orientační cena 406 Kč
H13 Vyšetření  protilátek - Syphilis (DPH 0%)-orientační cena 438 Kč
H14 Fibrinogen (DPH 0%) - orientační cena 263 Kč
H15 Sreeining antierytrocytárních protilátek (DPH 0%) - orientační cena 192 Kč
H16 Doplnění sreeiningu antierytrocytárních protilátek (DPH 0%) - orientační cena 112 Kč
H19 D dimery 257 Kč
H99 Laboratorní rozbor cena dle předběžné kalkulace - zdrav. výkon (DPH 0%) dle kalkulace