Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Podání a vyřizování stížností

Vážení pacienti a návštěvníci, 

Vaše náměty, připomínky a poděkování jsou trvalou inspirací pro naši práci a další zkvalitňování služeb. Záleží nám na Vaší spokojenosti, proto vítáme každý podnět.

Spokojenost s poskytnutou péčí lůžkovou i ambulantní můžete vyjádřit:

  • Prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách
  • Elektronicky na adresu sekretariát.reditele@nemcaslav.cz
  • Písemně na adresu: Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01  Čáslav
  • Telefonicky na čísle sekretariátu MN Čáslav 327 305 170

Pokud máte připomínky k poskytované péči, obraťte se nejprve na ošetřujícího lékaře, vrchní sestru či nejvýše postaveného pracovníka, který je ve službě v sobotu a neděli. Je možné, že Vaše nespokojenost pramení z nedorozumění.

V případě, že máte pochybnosti, že Vám zdravotní péče nebyla poskytnuta v náležité míře můžete podat stížnost.

Ke stažení: Postup podávání a vyřizování stížností (24.43 kB)