Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Katetrizační centrum

Vedoucí lékař: MUDr. Pavol Dovjak

Katetrizační centrum je součástí oddělení ARO-JIP. Jeho účelem je zavádění a péče o cévní vstupy. Jedná se jak o krátkodobé a střednědobé cévní vstupy, určené pro pacienty během jejich hospitalizace v nemocnici, tak i o střednědobé a dlouhodobé cévní vstupy, určené pro pacienty v ambulantní péči. Z dlouhodobých vstupů zavádíme především port katétry a PICC katétry.

katetrizační centrum

Tyto dlouhodobé katetry jsou používány často u pacientů podstupujících onkologickou léčbu, ale také u pacientů s chronickými onemocněními, jejichž léčba vyžaduje dlouhodobé podávání nitrožilních léčiv. Zavádění katétru se provádí ambulantně, v místním znecitlivění a za použití ultrazvukové navigace. Ročně zavádíme s ohledem na potřeby indikujících ambulancí více než 60 portů a 50 PICC katetrů.

   Katetrizační centrum se dále věnuje péči o střednědobé a dlouhodobé cévní vstupy, jako jsou proplachy a převazy katétrů a tak péče o komplikace zavedených katetrů(zejména infekční).