Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Lůžková část

Kontakt: +420 327 305 188

Charakteristika

Oddělení je vybaveno 6 lůžky, na kterých je poskytována resuscitační péče (2lůžka) a intenzivní péče pro pacienty operačních oborů (4 lůžka). Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti se selháním jedné či více vitálních funkcí.
 

Vybavení oddělení

Oddělení je rozděleno do tří boxů. Je vybaveno přístrojovou technikou pro poskytování intenzivní a resuscitační péče v rozsahu odpovídajícímu spektru pacientů a významu Městské nemocnice Čáslav v regionu kutnohorska.

Standardní výbavou jsou polohovatelná lůžka s pasivními, aktivními, antidekubitními systémy, systém pro kontinuální monitoraci životních funkcí, ventilátory pro umělou plicní ventilaci, transportní ventilátory, přístroj pro kontinuální hemodialýzu (náhradu funkce ledvin - CVVHD), RTG a ultrazvukový přístroj pro základní diagnostiku přímo na lůžku, infusní technika pro přesné dávkování léků.

Na oddělení jsou dostupná veškerá léčiva, která jsou potřebná pro poskytování péče odpovídající současným doporučeným postupům a standardům.

Anesteziologická část

Kontakt: +420 327 305 211

Charakteristika

Lékaři a sestry oddělení poskytují anesteziologickou péči pacientům podstupujícím operační a diagnostické výkony v MN Čáslav. Předně se jedná o péči poskytovanou v prostorách dvou centrálních operačních sálů.

Dále poskytujeme anesteziologickou péči na zákrokovém sálu v prostoru Gynekologického oddělení a na porodním sále. Dle indikace porodníka lékaři ARO rodičkám zavádějí tzv. porodnickou epidurální analgezii. Anesteziologický úsek je vybaven moderní přístrojovou technikou v souladu se současnými doporučeními.

Lékaři ARO dále poskytují anesteziologickou péči na lůžkovém oddělení ARO-JIP nebo na JIP Interního oddělení u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi.