Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Gynekologie

Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči ženských nemocí jak konzervativním, tak operačním přístupem. Operace jsou prováděny v kompletním spektru gynekologické operativy odpovídající moderním standardům.


Malé zákroky

Na malém zákrokovém sále provádíme například:

  • biopsie
  • kyretáž
  • revize dělohy
  • hysteroskopie
  • konizace

Čekací lhůta na malé zákroky je maximálně pár dnů.


Velké gynekologické operace

Na centralních operačních sálech jsou prováděny velké gynekologické operace:

  • hysterectomie (odstranění dělohy) a to vaginálním, břišním i laparoskopickým přístupem
  • plastiky poševní při sestupu ženských orgánů
  • kompletní laparoskopické výkony diagnostické i operační na vaječníkách a vejcovodech,. plastiky zevního genitálu na přání pacientky

Oddělení dále provádí diagnostiku a léčbu sterility a spolupracuje s okolními centry asistované reprodukce.

V závažných onkologických případech spolupracujeme především s pražskými klinikami. Tato spolupráce se opírá nejen o dobré zkušenosti s těmito pracovišti, ale i o dlouholeté úzké osobní vazby s vedením těchto klinik.

Čekací lhůta na plánované velké operace je individuální a pohybuje se dle závažnosti 1-3 týdny. Akutní výkony, které nesnesou odklad, jsou řešeny okamžitě po stanovení diagnozy.

 

V případě zájmu je možnost nadstandardního pokoje.