Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Informace pro pozůstalé

Vážení, 

ztráta Vašeho blízkého Vám přináší bolest a zármutek, je nám líto, že prožíváte těžké chvíle. Dovolte nám, ulehčit Vám nelehkou situaci alespoň několika informacemi a radami pro bezprostřední vyřizování záležitostí, spojených s úmrtím blízké osoby.

Prosím dostavte se nejdříve na oddělení, kde byl Váš zesnulý hospitalizován. Po předložení občanského průkazu Vám budou předány osobní věci, občanský průkaz, karta ZP, List o prohlídce zemřelého, finanční hotovost, a jiné věci, které měl zemřelý u sebe.

Finanční hotovost a jiné cennosti, které byly uloženy na depozitním účtu a v trezoru nemocnice se stávají součástí pozůstalosti. Příslušný soud obdrží z nemocnice písemnou zprávu o výši uložených finančních prostředků a cennostech. Po projednání dědictví u notáře rozhodne příslušný soud o dědici. Po předložení pravomocného rozhodnutí soudu bude vše vydáno dědici.

Pohřeb zajistí pohřební ústav dle Vašeho výběru. K vyřízení budete potřebovat jen občanský průkaz zemřelého. Dále předejte do pohřební služby oděv pro zemřelého. Služby jsou komplexní (tisk parte, květinová výzdoba), výběr obřadu záleží jen na přání příbuzných.

Pohřební ústav je nutné kontaktovat dle zákona v rozmezí 48 až 96 hodin od úmrtí.

Úmrtní list se vystavuje na matrice, vydává se přímému příbuznému. K vydání je třeba předložit občanský průkaz, rodný list, občanský průkaz zemřelého a občanský průkaz osoby, která žádá o vydání, dále doklad prokazující vztah k zemřelému.

Matrika oznamuje České správě sociálního zabezpečení úmrtí pro zastavení výplat důchodů.

Cestovní doklad, řidičský průkaz odevzdejte na příslušném obecném úřadě, který tyto dokumenty vydal.

Kartu pojištěnce vraťte příslušné zdravotní pojišťovně.

V případě potřeby dalších informací či pomoci, se obraťte na sociální pracovnice MN Čáslav.