Menu
Městská nemocnice Čáslav

Ordinační hodiny poradny plastické chirurgie, Informace o provozu HTO

Objednávání obědů

Objednávání závodního stravování zaměstnanců Městské nemocnice Čáslav a strávníků jídelny MNČ je možné přes stravovací oddělení zde nebo na tel. 327 305 112 či elektronicky na stravovaci@nemcaslav.cz

oběd