Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Hospitalizace


Objednávání k operačním výkonům

S doporučením svého lékaře (registrujícího gynekologa) je nutné se objednat do indikační ambulance Prim. MUDr. Petera Rafaje na telefonním čísle 327 305 166 (recepce) nebo 327 305 266 (gynekologická ambulance) na středu 13:00 – 14:00 hodin.


Přijetí k hospitalizaci 

Nástup k hospitalizaci je den před výkonem do 9:00 hodin.
Je-li nástup k hospitalizaci v den výkonu, dostaví se pacientka v 6:00 hodin lačná (od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit, užívané ranní léky vzít jen dle domluvy s lékařem).
V obou případech se pacientka hlásí u sestry ve službě  na gynekologickém lůžkovém oddělení.
Sestra seznámí pacientku s provozem oddělení, vyplní veškeré potřebné dokumenty, pomůže uložit osobní věci, poskytne informace o možnosti úschovy cenných věcí. Doporučuje se nenosit větší finanční obnosy, šperky, věci větší hodnoty.
Ošetřující lékař předá informace o postupu vyšetření, plánu léčby.
Při přijetí k hospitalizaci je předán informovaný  souhlas s hospitalizací a Informovaný souhlas ke konkrétnímu plánovanému výkonu. 
Lékař vystaví v případě potřeby při přijetí k hospitalizaci potvrzení o pracovní neschopnosti.
V případě donesených léčiv a potravin je vhodné konzultovat jejich použití s lékařem.


Co si vzít s sebou k hospitalizaci
  • předoperační vyšetření
  • osobní doklady ( občanský průkaz, karta pojištěnce )
  • léky, které užíváte v originálních obalech
  • přezůvky, noční košile, župan, ručník, hygienické potřeby
  • vložky, po gynekologických výkonech pacientky většinou slabě krvácí ( nenoste si tampony ) – lze zakoupit v nemocnici
  • nenoste větší obnos peněz, ani cennosti ( šperky )
  • na základě doporučení z indikační ambulance elastické punčochy k prevenci tromboembolické nemoci

Hospitalizace

V úvodu hospitalizace stanoví ošetřující lékař individuální léčebný postup, včetně diagnostiky, konkrétních zdravotních výkonů a metod, návrhu léčby a další léčebné rehabilitační péče.
Lékař současně doporučí pacientce dodržování léčebného režimu, kterým je léčba podpořena.
Ošetřovatelskou péči a individuální plán ošetřovatelské péče zajišťuje tým zdravotních sester pod vedením staniční sestry.
Během hospitalizace má pacientka právo na informace o svém zdravotním stavu, průběhu léčby a určených postupech.


Překlad do jiného zdravotnického zařízení

Pacient bude přeložen do jiného zdravotnického zařízení:

  • v případě změny zdravotního stavu vyžadující léčebnou péči, která není dostupná na daném oddělení
  • v případě zajištění nezbytného vyšetření nebo výkonu v jiném zařízení, které požadované vyšetření poskytuje
  • na žádost pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

O všech změnách je pacient informován svým ošetřujícím lékařem.


Propuštění z hospitalizace

O termínu ukončení hospitalizace je pacient informován ošetřujícím lékařem.
Při ukončení hospitalizace lékař vystaví propouštěcí lékařskou zprávu, s kterou  pacient půjde na kontrolu k svému obvodnímu gynekologovi a  praktickému lékaři.
Pacient je poučen o domácím léčebném režimu, seznámen s termíny kontrolních vyšetření či dalších odborných vyšetřeních, doporučených ošetřujícím lékařem.
Pacient obdrží recepty, případně nezbytné léky na 3 dny.
V případě poskytnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění výpis k úhradě.