Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantním i hospitalizovaným pacientům na lůžkových odděleních. Rehabilitace je nabízena i samoplátcům. Spektrum nabídky služeb je velmi široké, zahrnuje klasické i speciální techniky, léčebnou tělesnou výchovu s využitím metod reflexní lokomoce, manuální terapie, měkké techniky, mobilizace. K léčbě jsou využívány fyzikální terapie, zahrnující metody elektroléčby, magnetoterapii, sonoterapie, vodoléčebné procedury. 

Vhodné rehabilitační postupy na základě vyšetření pohybového aparátu s přihlédnutím k celkovému zdravotního stavu navrhuje lékař. Odborní fyzioterapeuti provádějí doporučené rehabilitační manuální i přístrojové metody, včetně předání pokynů pacientům pro cvičení doma.  Velmi žádaným se stal kinezio-taping jako efektivní léčba pohybového aparátu, prevence přetížení při sportu. Výsledkem je rychlejší ústup bolesti, urychlení hojení, zlepšení kloubní stability, správné zapojení svalů bez omezení rozsahu pohybu.

Aktuálně poskytujeme: fyzioterapii, ergoterapii
  • léčba ženské sterility dle Mojžíšové
  • Bobath koncept
  • senzomotorika
  • cvičení hlubokého stabilizačního cvičení
  • míčková facilitace dle Jebavé - vhodné pro astmatiky, postkovidové stavy
  • motodlahu - stavy po operaci, poúrazové stavy kyčle, kolene, kotníku
  • magnetoterapie
  • vodoléčba - vířivka horní končetiny, vířivka dolní končetiny, celotělová vana
  • elektroléčba - ultrazvuk, kombinovaná terapie, elektrostimulace, elektrogymnastika
  • kineziotaping