Menu
Městská nemocnice Čáslav

Spustili jsme pro Vás nové webové stránky

Péče

Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči ambulantním i hospitalizovaným pacientům na lůžkových odděleních. Rehabilitace je nabízena i samoplátcům. Spektrum nabídky služeb je velmi široké, zahrnuje klasické i speciální techniky, léčebnou tělesnou výchovu s využitím metod reflexní lokomoce, manuální terapie, měkké techniky, mobilizace, aplikace podvodních masáží, vířivých, přísadových a perlivých koupelí. K léčbě jsou využívány fyzikální terapie, zahrnující metody elektroléčby, magnetoterapii, ultrazvuk a sonoterapie. Oddělení vstoupilo do povědomí jako regionální centrum pro speciální tělesnou výchovu se zaměřením na pohybové vady u dětí.

Vhodné rehabilitační postupy na základě vyšetření pohybového aparátu s přihlédnutím k celkovému zdravotního stavu navrhuje lékařka, která rovněž provádí manipulaci a mobilizaci kloubů a páteře. Odborní fyzioterapeuti provádějí doporučené rehabilitační manuální i přístrojové metody, včetně předání pokynů pacientům pro cvičení doma.  Velmi žádaným se stal kinezio-taping jako efektivní léčba pohybového aparátu, prevence přetížení při sportu. Výsledkem je rychlejší ústup bolesti, urychlení hojení, zlepšení kloubní stability, správné zapojení svalů bez omezení rozsahu pohybu.