Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Lůžková a ambulantní část poskytuje prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění vnitřních orgánů v oborech všeobecné interní medicíny, kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, revmatologie a angiologie ve spolupráci s dalšími medicínskými obory a využitím vyšetřovacích metod jako je CT, rdg, monografie a laboratorních vyšetření.  

Standardní lůžková část

Staniční sestra: Jaroslava Klemanová
327 305 128
jarka.klemanova@nemcaslav.cz

K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti s chronickými a akutními nemocemi, zhoršením zdravotního stavu, z důvodu určení diagnózy a jejichž stav není možné řešit ambulantně. Komplexní péče je poskytována pacientům s nemocemi trávícího ústrojí, pohybového aparátu, ledvin, nádorovým onemocněním, diabetem, neurologickými, metabolickými poruchami a dalšími.

Oddělení nabízí dva nadstandardní pokoje. V případě zájmu je vhodné domluvit se staniční sestrou předem.

Jednotka intenzívní péče:

Vedoucí lékař:  
Staniční sestra:
327 305 144 (284)

JIP interního oddělení je vybavena moderními přístroji obnovujícími životní funkce, tj. defibrilátorem, plicním ventilátorem. Samozřejmostí je komunikační systém a klimatizace. Zajišťuje péči o pacienty v ohrožení života s poruchami metabolickými, srdečními, respiračními a dalšími interními akutními stavy, kterým je nutné zabezpečit zvýšený dohled komplexním monitorovacím systémem životních funkcí.

Intermediární péče

K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti z JIP a další, jejich zdravotní stav je nutné dále sledovat, ale není nutný pobyt na JIP. Bezdrátový monitorovací systém EKG představuje pro pacienta komfort během hospitalizace, kdy nemusí být upoután na lůžko.