Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Ordinační hodiny

Pracoviště RDG

Pondělí - pátek 7:00 15:00 (vyšetření bez objednání)
V uvedeném čase se provádí veškerá vyšetření ambulantních i hospitalizovaných pacientů bez nutnosti objednání.
 

Pracoviště UZ (sonografické, ultrazvukové) – vyšetření u ambulantních pacientů provádíme pouze po řádném objednání

Objednání na recepci nemocnice v době od 7:00 do 15:00 hodin, buď osobně nebo telefonicky na 327 305 111 nebo 327 305 166.
 

Pracoviště CT (výpočetní, počítačové tomografie) – vyšetření u ambulantních pacientů provádíme pouze po řádném objednání

Objednání v době od 7:00 do 15:00 hodin na tel.: 327 305 272.


Pohotovostní služba

Od 15:00 do 7:00 hodin je na oddělení pohotovostní služba, která zajišťuje nepřetržitý provoz RDG oddělení a je určena výhradně pouze pro akutní péči, tj. úrazy a náhle vzniklé akutní stavy.