Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Oddělení zajišťuje nepřetržitou anesteziologickou, resuscitační a konziliární službu v rámci Městské nemocnice Čáslav.

Oddělení anesteziologicko - resuscitační zajišťuje podávání anestézie na třech operačních sálech ( 2 sály chirurgické, 1 gynekologicko - porodnický), ročně máme okolo 2000 podaných anestézií. Anestézii poskytujeme dospělým i dětem v oborech chirurgie, ortopedie, gynekologie, porodnictví, urologie. Veliká pozornost je věnována poanestetické péči na dospávacích pokojích, které umožňují plynulou propustnost operačních sálů a bezpečnou anestézii. Děje se tak díky kvalitní, individuální péči pacientům a novému vybavení (monitory atd.). Dále zajišťujeme anestézii  ambulantní – např. pro gynekologické zákroky. Analgosedaci podáváme při některých neoperačních výkonech  a vyšetřeních – např. kardioverze a kolonoskopie. Volba druhu anestézie (celková nebo regionální) se vždy řídí především klinickým stavem pacienta, plánovaným výkonem a délkou jeho trvání. Volíme takový postup anestézie, který je pro pacienta optimální, tedy nejbezpečnější, u více možností samozřejmě přihlížíme k přání pacienta.

Během anestézie využíváme moderních anesteziologických přístrojů a monitorovací techniky (máme k dispozici nové anesteziologické přístroje a monitory, které zajišťující bezpečnost a komfort pacienta během anestézie a bezprostředně po ní).  Předpokládanou i nenadálou obtížnou intubaci nám pomáhá zvládat moderní videolaryngoskop, který představuje top v algoritmu zajištění dýchacích cest.

Personál oddělení ARO zajišťuje konziliární péči ostatním oddělením nemocnice, ať už jde o stavy akutní (zj. kardiopulmonální resuscitace, zajištění pacienta k překladu na vyšší pracoviště atd.) nebo stavy semiakutní  - např. protibolestivé postupy. Jde především o kontinuální epidurální analgezii u nastávajících maminek během spontánně vedeného porodu. Snažíme se o maximální individuální přístup k pacientům, nově např. umožňujeme možnost pobytu tatínků u císařských řezů.