Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Předoperační vyšetření


Vážení pacienti,

před plánovaným operačním výkonem Vás  navštíví lékař anesteziolog, který provede předoperační vyšetření. Je důležité zhodnotit zdravotní stav, snížit rizika a doporučit vhodný a bezpečný typ anestézie. Lékař Vám vysvětlí a popíše typ anestezie a seznámí Vás s obsahem informovaných souhlasů. Zodpoví Vaše dotazy a vysvětlí průběh anestézie. Vyšetření trvá přibližně 20 minut.

Základní pokyny před anestézií

  • Před operací nejíst a nepít podle obdržených istrukcí.
  • Před podáním anestezie je nutné vyndat zubní protézy, kontaktní čočky, piercing, šperky.