Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Modernizace Městské nemocnice Čáslav – spojovací krček

V červenci 2013 byla dokončena další etapa modernizace Městské nemocnice Čáslav.  Jde o projekt s názvem Modernizace Městské nemocnice Čáslav – spojovací krček. Projekt byl podpořen částkou 11 164 tis. Kč z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celkové výdaje dosahují částky 13 142 tis. Kč.

Touto investiční akcí naváže nemocnice v rámci  modernizace na nedávno dokončenou rekonstrukci budovy geriatrie (LDN) a pořízení počítačového tomografu.

Pro Městskou nemocnici Čáslav uskutečnění tohoto projektového záměru představuje naplnění jejího prioritního cíle, zvyšování kvality poskytovaných zdravotnických služeb.

Výstavbou spojovacího krčku vznikne propojovací chodba mezi hlavním objektem nemocnice a budovou geriatrie. Zdravotní personál převáží pacienty geriatrie na vyšetření do hlavní budovy vzdálené cca 70 m přes nekrytý prostor. Stejně je zajišťován převoz prádla, zdravotnického materiálu a stravy. Současné podmínky jsou značně nevyhovující pro pacienty i personál. Realizace spojovacího krčku zajistí zvýšení komfortu zejména pacientům geriatrie.

Součástí této akce je také přemístění a obnova kyslíkové stanice, neboť zasahovala do prostor, vbudovaného spojovacího krčku.

logo Evropské unie a ministerstva pro místní rozvoj