Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví

Městská nemocnice Čáslav uspěla s žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výstupem projektu bude nově rozšířený informační systém o nové moduly, které umožní provádění odpovídajících činností a procesů v Městské nemocnici Čáslav, za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů a zajistí lepší zpřístupnění takových činností za účelem lepšího a efektivnějšího poskytování zdravotní péče. O nové moduly rozšířený NIS bude mít i pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny s jinými zdravotnickými zařízeními. Cílem projektu není pouhé dodání nových modulů NIS, ale jeho faktické rozšíření o komponenty potřebné k možnosti poskytování efektivnějších a lepších zdravotních služeb. O nové moduly rozšířený NIS umožní efektivnější práci zdravotnického personálu, umožní plnohodnotné vedení elektronické zdravotní dokumentace, umožní objednávání se pacientů plně elektronickou cestou a umožní provedení řádné integrace na systém eRecept.

Rozpočet projektu přesahuje částku 5 mil. Kč, z toho finanční podpora z EU je téměř 4,5 mil. Kč.

logo Evropské unie a ministerstva pro místní rozvoj