Menu
Městská nemocnice Čáslav

Byly přidány další termíny ortopedické poradny. Pacienti se mohou objednávat na 30. 3., 18. 4. a 24. 4. 2023.

Představujeme nového zástupce primáře oddělení ARO-JIP

MUDr. Dovjak

K 1. únoru nastoupil na anesteziologicko-resuscitační oddělení zdejší nemocnice nový lékař, MUDr. Pavol Dovjak. Ten se zároveň stal zástupcem primáře MUDr. Martina Dvořáka. Jaké jsou jeho dosavadní zkušenosti a co plánuje na svém novém působišti?

Pane doktore, můžete se, prosím, Vašim novým pacientům v krátkosti představit? Odkud do Čáslavi přicházíte?
Doposud jsem působil v kutnohorské nemocnici z oddělení následné intenzivní péče. Jde o péči o pacienty, kteří potřebují dlouhodobou podporu životních funkcí. Již dříve jsem ale pracoval na odděleních akutní péče a mám praxi také z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zde v Čáslavi budu působit jako lékař a zástupce primáře na plný úvazek.

Máte nějaké plány na změny, které byste mohl do naší nemocnice přinést?
S panem primářem jsme se domluvili, že rozšíříme spektrum služeb, poskytovaných naším oddělením, o kanylační službu. Náš obor je ale z největší části servisní. Naše práce je indikovaná především ze strany chirurgů - nyní hovořím o anesteziologické části naší práce. Dále jde o resiscitační a intenzivní péči o pacienty, která také není zanedbatelná. I když tedy zdánlivě nejsme příliš vidět, v celkovém zajištění péče hrajeme důležitou úlohu.

Můžete, prosím, pacientům vysvětlit, co si pod tímto pojmem mohou představit? Někteří lidé potřebují dlouhodobě zavedené žilní katetry pro podávání léčby (například chemoterapie) či na žilní výživu. V tomto oboru mám již předchozí praxi, když jsme takovéto centrum zavedli a rozvinuli již dříve právě v Kutné Hoře a nyní jsme tuto práci přesunuli sem do Čáslavi. Půjde tedy o novou službu převážně pro onkologicky nemocné pacienty, ale nejen pouze pro ně.

Jak bude Vámi zmiňovaná kanylační služba v praxi vypadat a kdy ji budete poskytovat?
Prozatím je pro tyto zákroky vyhrazen jeden den v týdnu vzhledem k tomu, že jsme museli najít volný termín na operačním sále, kde zavedení katetru probíhá. Jedná se ale o ambulantní zákrok, po němž pacienti po krátkém sledování odcházejí domů.

V jakých dalších případech se s Vámi naši pacienti budou v nemocnici potkávat? Půjde o chvíle, kdy budou podstupovat anestézii v případě, kdy budou potřebovat chirurgický výkon. Dále během případného nutného pobytu na jednotce intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačním oddělení.

Na svoje nové působiště si teprve zvykáte. Jak se v čáslavské nemocnici cítíte? Musím konstatovat, že mě prostředí v této nemocnici překvapilo, zdá se mi, že se zdejší provoz rozebíhá a že je zde poskytovaná péče na vysoké úrovni. Stejně tak vysoce hodnotím lidský přístup nejen k pacientům. Vidím, že má smysl tuto práci rozvíje a pokračovat v ní dál.

Máte nějaký vztah  k našemu městu?
Pocházím ze Slovenska a dlouhodobě žiji v Kolíně. V čáslavské nemocnici jsem ale již v předchozích letech příležitostně vypomáhal.

Stejně jako všem nově příchozím lékařům, přejeme i MUDr. Pavlu Dovjakovi mnoho spokojenosti a úspěchů na jeho novém pracovišti.

Datum vložení: 13. 3. 2023 11:46
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 11:50
Autor: Správce Webu