Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Poděkování chirurgickému oddělení

poděkování

Veškerý personál nemocnice se snaží dělat vše pro spokojenost pacientů naší nemocnice, ať již se jedná o zdravotníky nebo i ostatní profese, bez nichž by nebyl provoz nemocnice myslitelný. Poděkování a ocenění takové práce je proto vždy hřejivé a potěší. Děkujeme za každé takové slovo!

Vážený pane řediteli,

s radostí píši toto poděkování a mohu konstatovat, že to, co nabízíte, cituji: „je pro nás důležité vyvážit odbornou péči na profesionální úrovni s lidským přístupem a pochopením… prioritou je dobrá profesionální komunikace s pacientem a jeho blízkými, včetně dostatečné informovanosti o léčbě,“ mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.

Vyvracím pochybnosti a údiv některých: „Ty ses nechala operovat v Čáslavi?“ Ano, nechala. A byla jsem velmi spokojená. Dne 6. září jsem měla ošklivý pád, při kterém jsem si způsobila frontální hlubokou, krvácející tržnou ránu a zlomila si levou ruku. Rychlá záchranná služba mě převezla na chirurgickou ambulanci, kde mě přednostně ošetřili.

Moje velké poděkování za perfektní profesionální přístup patří MUDr. Davidu Lubwamovi a sestrám Pavle Sahulíkové a Markétě Hasíkové. Provedli korekci zlomeniny a objednali mě do traumatologické poradny na 11. září. MUDr. Martin Podlas mně vysvětlil možnosti léčby a rozhodnutí nechal na mně. Zvolila jsem operaci. Děkuji panu doktorovi a sestře Haně Kozderkové za profesionální komunikaci a lidský přístup.

Již 14. září jsem byla přijata do nemocnice, následující den operována a další den propuštěna. Děkuji Lence Marušákové, staniční sestře Janě Průchové, které mě přijímaly; Marcele Míškové a Alle Kožené, které o mě s vlídným přístupem pečovaly. Samozřejmě že velmi děkuji operatéru MUDr. Podlasovi, anesteziologům, celému operačnímu týmu a všem ostatním. Stále jsem v péči traumatologické poradny. Na závěr podstoupím ještě ergoterapii.

Péče v Městské nemocnici Čáslav je tedy zcela komplexní. Blahopřeji primáři MUDr. Vladimíru Červinkovi, Ph.D. a vrchní sestře Daně Mojžíšové, že se jim podařilo vytvořit dobře fungující chirurgický tým, který perfektně plní nejen své pracovní povinnosti, ale přidá jako nadstandard milý úsměv a vlídné, povzbudivé slovo. A to je pro nás, pacienty, ten pravý lék pro duši, který přispěje k rychlejšímu uzdravení. Přeji nejen chirurgickému oddělení, ale i celé čáslavské nemocnici další skvělé pracovníky, dostatek financí, a hlavně chápavé a spokojené pacienty.

Ať se Vám daří! Ještě jednou DĚKUJI.

Mgr. Jana Andrejsková

Datum vložení: 4. 10. 2023 9:34
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2023 9:36
Autor: Správce Webu