Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Péče

Porodnická část oddělení poskytuje individuální komplexní  péči o ženy před, během i po porodu včetně péče o fyziologické novorozence od 36. týdne gravidity. Při předčasném porodu před 36. týdnem spolupracujeme s nadřazenými pracovišti (Praha, Kolín, Havlíčkův Brod). Registrace k porodu není vyžadována. Císařské řezy provádíme jak plánovaně při indikacích, které jsou předem dané ještě než začně samotný porod, tak akutně pokud nastanou komplikace u probíhajícího porodu.

Přítomnost doprovázející osoby u porodu

Samozřejmá je možnost přítomnosti partnera u porodu i u císařského řezu pokud si to rodička přeje. Pokud probíhá nekomplikovaný fyziologický porod, rodička může zvolit polohu, která jí nejvíc vyhovuje a využít veškeré přírodní metody zmírnění porodních bolestí. Z medicínských metod zmírnění bolestí můžeme nabídnout epidurální analgezii nebo aplikaci analgetik, spasmolytik, stejně jako aplikaci tzv. entonoxu.


Možnost porodu do vany

Po individuální domluvě s primářem oddělení a zároveň při absolutně fyziologickém porodu je možnost rodit ve vaně do vody.


Prohlídka porodnice a porodních sálů

Prohlídka porodních sálů je možná po telefonické domluvě se staniční sestrou na čísle 327 305 278, nebo emailu gynekologie@nemcaslav.cz.

V případě zájmu je možnost nadstandardního pokoje.

Rooming-in

Novorozenci jsou po porodu na pokoji s matkou (rooming-in). Přikládaní novorozence k prsu je co nejdříve po porodu ještě na porodním sále.


Předporodní kurzy

Pořádame také předporodní kurzy, tzv. psychoprofylaxi, spojenou s těhotenským tělocvikem. Cílem je příprava matky na vývoj těhotenství a porod po stránce fyzické i psychické.

Oddělení je držitelem akreditace MZ v oboru gynekologie a porodnictví.