Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Podávání informací


Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta příbuzným a jiným osobám dle zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách)
  • Pacient je přímo informován lékařem o svém zdravotním stavu, informace může dle svého rozhodnutí sdělit dalším osobám.
  • Rodinní příslušníci nebo další osoby obdrží informace o zdravotním stavu pacienta jen pokud je hospitalizovaný pacient uvede do Informovaného souhlasu s hospitalizací.
  • Pacient má právo v průběhu hospitalizace kdykoliv tyto osoby změnit.
  • V případě, že pacient není schopen udělit Souhlas s hospitalizací vzhledem ke svému zdravotního stavu, lékař předá informace osobám blízkým ve smyslu § 22 Občanského zákoníku.
  • Nelze poskytovat informace po telefonu, kdy není možné ověřit totožnost tazatele.
  • Telefonicky jsou informovány jen osoby, kterým pacient dle svého uvážení sdělí kód, který obdrží při přijetí k hospitalizaci.
  • Informace o zdravotním stavu můžete žádat jen od lékaře.