Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Skiagrafické vyšetření – klasické RTG snímky


Vyšetření provádíme v pracovní době:

Pondělí - Pátek 7:00 - 15:00 hodin
 


V uvedeném čase se provádí veškerá požadovaná RTG vyšetření ambulantních i hospitalizovaných pacientů a to bez objednání.

Podmínkou provedení vyšetření je však řádně vyplněná žádanka od indikujícího lékaře!

Případné vypálení obrazové zdravotnické dokumentace na CD nebo DVD nosič provádíme za poplatek stanovený v ceníku služeb MN Čáslav, tzn. v případě CD za cenu 50 Kč/ks, DVD pak za cenu 100 Kč/ks. Cena zahrnuje nosič, potřebný administrativní úkon tj. vypálení CD a vypsání dokladu o zaplacení.

Pozn.: na donesená CD, DVD či jiná záznamová média dokumentaci nevypalujeme (nemůžeme ručit za kvalitu a čitelnost kopie)!


Výsledek vyšetření

Zhotovené RTG obrazy (snímky) prohlédne, vyhodnotí a popíše lékař radiodiagnostik formou popisu. U akutních vyšetření je výsledek RTG vyšetření k dispozici téměř ihned (v co nejkratší možné době). U ostatních neakutních RTG vyšetření obdrží lékař, který vyšetření indikuje, výsledek týž den nebo v několika málo následujících dnech.