Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

CT vyšetření


Vyšetření provádíme v pracovní době

pondělí, středa, pátek 7:00 – 15:00 hodin
úterý, čtvrtek 7:00 – 14:30 hodin

Podmínkou provedení vyšetření je řádné objednání a řádně vyplněná žádanka od indikujícího lékaře!

 


Objednávky pacientů

Telefonicky ve výše uvedené pracovní době na tel.: 327 305 272.
Pacient se může objednat sám nebo je objednán indikujícím lékařem, který vystavil žádanku. Objednat se je možné i osobně na CT nebo v recepci RDG pracoviště ve výše uvedené pracovní době.
 

Příprava na CT vyšetření

Při objednání na CT vyšetření budete informováni, zda se bude provádět tzv. nativní CT (to znamená bez aplikace kontrastní látky do žíly) nebo CT s aplikací jódové kontrastní látky do žíly.

Pacient před CT vyšetřením s aplikací jódové kontrastní látky do žíly přichází nalačno, důležitá je však dostatečná hydratace. 

Při vyšetření s aplikací kontrastní látky intravenózně se podává jódová kontrastní látka do žíly, proto je nutné lékaře informovat o případných alergiích, zvláště na jód či jódovou kontrastní látku, o případném astmatu, nemocích ledvin, štítné žlázy či diabetu (cukrovce). U některých vyšetření (např. trávicího traktu) pacient kontrastní látku pije v množství 500-1000 ml a u CT enterografie až 1500-1700 ml. V případě pozitivní alergické anamnézy je z důvodu prevence alergické reakce před vyšetřením podána protialergická příprava léky, tuto přípravu zajišťuje indikující lékař (lékař, který vyšetření požaduje). Před vyšetřením budete podepisovat informovaný souhlas a budete podrobně informováni o průběhu vyšetření.

 
Výsledek vyšetření

Výsledné obrazy prohlédne, vyhodnotí a popíše lékař radiodiagnostik formou popisu. U akutních vyšetření, např. při úrazech či život ohrožujících stavů je výsledek CT vyšetření k dispozici téměř ihned (v co nejkratší možné době). U ostatních neakutních CT vyšetření obdrží lékař, který vyšetření indikuje, výsledek v několika málo následujících dnech.