Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou
Kód Název Cena
O01 Jaterní testy  včetně odběru krve (DPH 0 %) - orientační cena 140
O02 Těhot. test, specifické stanovení HCG v séru včetně+ odběru krve (DPH 0%)- orient 460
O03 Screeningové vyšetření cholesterolu v krvi včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientač 45
O04 Komplexní vyšetření metabolizmu tuků včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientač 260
O05 Stanovení hladiny laktátu - sportovní medicína včetně odběru krve (DPH 15 %)-ori 90
O06 Stanovení dlouhodobé dia kompenzace včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientač 280
O08 Ledvinové funkce-krev včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena 90
O09 Vyšetření žlučníku včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena 300
O10 Vyšetření prostaty včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena 750
O11 Nádorové markery včetně odběru krve (DPH 0%)-orientační cena 2200
O12 Nádorové markery + beta 2 včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena 2500
O13 Stanovení dia základní včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena 120
O14 Vyšetření hladiny cukru a krvi v moči včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační ce 100
O15 Ledvinové funkce - moč speciál  včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena 180
O16 Ledvinové funkce - moč (DPH 0 %)-orientační cena 100
O17 Separace séra/plazmy (DPH 0%)-orientační cena 19
O18 Glukóza (DPH 0%)-orientační cena 16
O19 Urea (DPH 0%)-orientační cena 20
O20 Kreatinin (DPH 0%)-orientační cena 19
O21 Kyselina močová (DPH 0%)-orientační cena 24
O22 Sodík (Na) (DPH 0%)-orientační cena 22
O23 Draslík (K) (DPH 0%)-orientační cena 25
O24 Chloridy (Cl) (DPH 0%)-orientační cena 17
O25 Vápník (Ca) (DPH 0%)-orientační cena 21
O26 Hořčík (Mg) (DPH 0%)-orientační cena 22
O27 Fosfor (P) (DPH 0%)-orientační cena 19
O28 Volná vazebná kapacita železa (UIBC)  (DPH 0%)-orientační cena 87
O29 Železo (Fe)  (DPH 0%)-orientační cena 21
O31 Bilirubin celkový  (DPH 0%)-orientační cena 18
O32 Bilirubin konjugovaný  (DPH 0%)-orientační cena 17
O33 Bilirubin novorozenecký  (DPH 0%)-orientační cena 34
O34 Alaninaminotransferasa (ALT)  (DPH 0%)-orientační cena 20
O35 Aspartataminotransferasa (AST)  (DPH 0%)-orientační cena 20
O36 Gama-glutamyltransferasa (GGT)  (DPH 0%)-orientační cena 23
O37 Laktátdehydrogenasa (LD)  (DPH 0%)-orientační cena 24
O38 Kreatinkinasa (CK)  (DPH 0%)-orientační cena 33
O39 Alfa-amylása  (DPH 0%)-orientační cena 41
O40 Alfa-amyláza (pankreatický izoenzym)  (DPH 0%)-orientační cena 52
O41 Alkalická fosfatáze (ALP)  (DPH 0%)-orientační cena 20
O42 Lipáza  (DPH 0%)-orientační cena 226
O43 Cholesterol celkový  (DPH 0%)-orientační cena 25
O44 Triacylglyceroly  (DPH 0%)-orientační cena 31
O45 HDL cholesterol  (DPH 0%)-orientační cena 56
O46 LDL cholesterol  (DPH 0%)-orientační cena 67
O49 Celková bílkovina  (DPH 0%)-orientační cena 16
O50 Albumin  (DPH 0%)-orientační cena 16
O51 C-reaktivní protein (CRP)  (DPH 0%)-orientační cena 164
O52 Revmatoidní faktor (RF)  (DPH 0%)-orientační cena 123
O54 Antistreptolyzin O (ASLO)  (DPH 0%)-orientační cena 96
O55 IgM (DPH 0%) 400 Kč
O56 IgG (DPH 0%) 400 Kč
O57 IgG a IgM (DPH 0%) 800 Kč
O58 Laktát  (DPH 0%)-orientační cena 59
O59 T3 celkový (TT3) (DPH 0%)-orientační cena 145
O60 T4 volný (fT4)  (DPH 0%)-orientační cena 201
O61 TSH  (DPH 0%)-orientační cena 193
O62 anti-TPO  (DPH 0%)-orientační cena 460
O63 anti-TG  (DPH 0%)-orientační cena 440
O64 Beta-2-Mikroglobulin  (DPH 0%)-orientační cena 297
O65 Prostaticky specificky antigen (PSA)  (DPH 0%)-orientační cena 283
O66 Prostaticky specificky antigen volná frakce (fPSA) (DPH 0%)-orientační cena 441
O67 Alfa-1-fetoprotein (AFP)  (DPH 0%)-orientační cena 204
O68 CEA  (DPH 0%)-orientační cena 370
O69 Carbohydrate antigen 125  (DPH 0%)-orientační cena 588
O70 Carbohydrate antigen15-3  (DPH 0%)-orientační cena 588
O71 Carbohydrate antigen 19-9  (DPH 0%)-orientační cena 588
O72 Ferritin  (DPH 0%)-orientační cena 253
O73 HCG - beta podjednotka  (DPH 0%)-orientační cena 437
O76 Progesteron  (DPH 0%)-orientační cena 197
O80 C-Peptid  (DPH 0%)-orientační cena 211
O81 Orální glukózový toleranční test (oGTT)  (DPH 0%)-orientační cena 48
O82 Glykovaný hemoglobin A1c  (DPH 0%)-orientační cena 228
O83 Troponin I  (DPH 0%)-orientační cena 1105
O84 Natriuretický peptid BNP  (DPH 0%)-orientační cena 952
O85 Analýza moči chemicky  (DPH 0%)-orientační cena 40
O86 Analýza moči chemicky a mikroskopicky  (DPH 0%)-orientační cena 35
O87 Celková bílkovina v moči  (DPH 0%)-orientační cena 23
O88 Mikroalbumin v moči  (DPH 0%)-orientační cena 142
O90 Hamburgerův sediment  (DPH 0%)-orientační cena 34
O92 Markery zánětu / sepse (DPH 0%) - orientační cena 1 000 Kč
O93 Protilátky proti covid-19 třídy IgG kvantitativní metodou pro zaměstnance (DPH 0%) 200 Kč