Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Veřejná sbírka

Konání veřejné sbírky na pořízení CT přístroje bylo schváleno 29.4.2019.
Protože se podařilo zrealiazovat nákup CT přístroje dříve byla ukončena 10.9.2019.
Celkový hrubý výtěžek sbírky na pořízení CT přístroje  činil 300 268 Kč.
Skutečně vynaložené náklady s jejím konáním činily 1815 Kč.
Čistý výtěžek sbírky ve výši  298 453 Kč byl použit na nákup
CT přístroje AQUILION PRIME-SP.

Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili.

Ing. Eva Nováková
Vedoucí ekonomického odboru