Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Nová kyslíková terapie pro pacienty ARO-JIP

ARO-JIP

Oddělení ARO-JIP čáslavské nemocnice má nyní k dispozici další nový moderní přístroj, určený pro kyslíkovou terapii.

Ve větší míře se o těchto přístrojích, označovaných jako HFNO (High Flow Nasal Oxygen) začalo hovořit v době pandemie covidu, kdy se naplno ukázala jejich výhoda. „HFNO přístroj je určen pro vysokoprůtokovou aplikaci kyslíku. Jedná se o metodu neinvazivní umělé plicní ventilace,  při níž se pacientovi, který spontánně dýchá, dodává pod vysokým průtokem (desítky litrů za minutu) zvlhčovaný a ohřívaný kyslík přes nasazenou nosní kanylu. Přístroj se využívá u pacientů s poruchou plicních funkcí, způsobenou například infekčními onemocněními,“ vysvětlil primář oddělení MUDr. Martin Dvořák.
Zároveň se zmiňovaným novým vybavením pro kyslíkovou terapii získalo ARO-JIP díky finanční podpoře z projektu REACT také další moderní infuzní techniku. „Jde o techniku pro přesné dávkování léků - jak už název napovídá, jedná se o přístroje podávající v čase přesně určené množství léku - nejčastěji nitrožilně. Máme tedy nyní na oddělení nové infuzní pumpy pro dávkování infusních roztoků a dále lineární dávkovače pro podávání v roztocích rozpuštěných léčiv,“ informoval dále primář ARO-JIP MUDr. Martin Dvořák.
Lůžka, umístěná na jednotce intenzivní péče, na nichž je poskytována pomoc hlavně pacientům v kritickém stavu nebo bezprostředně po složitých operacích, jsou tak nově vybavena dalšími přístroji, které umožní další posílení péče o nemocné s maximálním ohledem na jejich komfort.

Datum vložení: 8. 11. 2023 20:12
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2023 20:15
Autor: Správce Webu