Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Dárci krve – superhrdinové dnešní doby 

krev

Krev je vzácná, nenahraditelná a „nevyrobitelná“ tekutina. Darování krve je osobním rozhodnutím každého člověka. I to je důvod, proč každého, kdo darovat přijde, nazýváme superhrdinou...

Rozhovor s vedoucí Hematologicko-transfúzního oddělení MN Čáslav-Ing. Petrou Mrkvičkovou.
„V úvodu bych ráda za kolektiv HTO Městské nemocnice Čáslav poděkovala všem našim dárcům krve, stávajícím i nově příchozím. Darujete to nejcennější, co Ve vás je. Vaše krev zachraňuje lidské životy Děkujeme VŠEM DÁRCŮM KRVE-jednotlivcům, rodinným skupinám, skupinám přátel, mládeži, která si dala darování krve jako dárek k 18. narozeninám a stali se z nich naši věrní dárci. Moc si ceníme i skupin hasičů, policistů, vojáků a všech ostatních- kteří se k nám pravidelně vrací a svým humorem vždy „okoření“ atmosféru na odběrovém sále. Děkujeme, že reagujete na naše průběžné výzvy na našem facebookovém profilu HTO MN Čáslav s připomínám také, že kompletní informace najdete na www.nemcaslav.cz/Dárci krve.“

Poslední dobou se stále mluví o úbytku počtu dárců v rámci ČR ? Jak je na tom naše nemocnice ?Ano, celorepublikové doporučení je, aby počet dárců plné krve byl alespoň 300 000. Nyní jich je v ČR kolem 230 000. Počet nových dárců by měl být každoročně alespoň 30 000, aby se postupně vyrovnal úbytek stávajících dárců krve.
Na našem transfuzním oddělení evidujeme zhruba 3000 dárců. Aktivně darujících (alespoň 2x ročně) jich je zhruba 1000. Každoročně k nám zavítá okolo 100-110 nových dárců. Abychom vyrovnali celorepublikový trend, rádi bychom přivítali každoročně alespoň 150-160 nových dárců krve, kteří budou darovat krev opakovaně ( alespoň 2x ročně).

Jaké jsou hlavní důvody úbytku počtu dárců ?
Obecně a je to stejné i v naší dárcovské základě dárci krve postupně odchází do „ dárcovského“ důchodu (věk nad 60-65 let), či je omezuje jejich zdravotní stav. Jistý vliv zde zcela určitě má i rozvoj komerčních plazmaferetických center v ČR, která fungují na odlišném systému než „nemocniční“ transfuzní stanice. Neodebírají plnou krev pro klinické potřeby nemocnic a zároveň jsou jejich dárci plazmy finančně motivováni k darování. I proto je zde na místě stále aktuální Výzva, aby se každý zdravý občan stal dárcem krve.

Jsou nyní počty odběrů dostatečné pro naši nemocnici ?
Aktuální produkce transfúzních přípravků pro lůžková oddělení Městské nemocnice je relativně dostačující. Naše transfúzní stanice však dodává transfúzní přípravky i do okolních nemocnic a pražských nemocnic. Situace je ale velmi proměnlivá a někdy i těžko předvídatelná – nejen vzhledem k zastoupení krevních skupin v populaci, ale i vzhledem k charakteru hospitalizovaných pacientů. Stav našich skladových zásob se velmi rychle mění- proto jsme velmi  rádi, když dárci reagují na naše aktuální výzvy facebookovém profilu HTO MN Čáslav- za  to jim moc děkujeme. 

Preferujete pro odběry krve tedy dárce s konkrétní krevní skupinou ?
Ano snažíme se i s o hledem na expiraci erytrocytárních transfůzních přípravků ( 42 dní) efektivně s odebranou krví nakládat. Bohužel se tedy nejde tzv. „předzásobit“ a proto se i v našem rezervačním systému snažíme počty dárců plné krve dle krevních skupin regulovat. Obecně se dá říci, že v sytému ABO jsou nejčastější skupinou skupina O a A, krevní skupiny AB a B se vyskytují s menší četností. Dále i v systému Rh má zhruba 85% populace, tzv. Rh faktor pozitivní a menší část populace Rh negativní. Tím pádem i poptávka po transfuzních přípravcích kopíruje tyto potřeby. Zjednodušeně je tedy největší část populace, která potřebuje transfúzní přípravek 0+, A+; univerzálním dárcem krve je dárce 0-.To však neznamená, že by dárci krve s krevní skupinou B, AB nebyli potřeba- jen bývá počet dárců plné krve těchto skupin s ohledem na spotřebu omezen.

Kdo se tedy může stát dárcem krve?
 
Darovat krev může v ČR každý člověk dlouhodobě žijící v ČR pokud: je ve věku 18–60 let,  má platné zdravotní pojištění, neprodělal nebo aktuálně netrpí závažnějším onemocněním. Pokud si nejste jisti, zda můžete přijít darovat krev, zavolejte na telefon: 327 305 251, 327 305 255 případně napište na email: HTO@nemcaslav.cz či se zastavte osobně v 1. patře přístavby vedle nemocnice v pracovní dny mezi 6-14:30 hod. Bližší informace ohledně darování krve najdete i na našich stránkách darci-krve/

Nabízí HTO ještě nějaké další služby ? 

Naše transfuzní oddělení je plnohodnotným zařízením transfúzní služby, které odběry zpracovává na transfuzní přípravky.  Dále je součástí i hematologická laboratoř, která provádí vyšetření nejen dárců, ale i pacientů. Zároveň je možné vstoupit i do Registru dárců kostní dřeně. 

Jak často mohu krev darovat ?
U nás mohou ženy plnou krev darovat 3x ročně, muži 4x ročně. Nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Pro samotný odběr krve je důležité přijít darovat opakovaně ( alespoň 2x ročně s druhým odběrem do 6 měsíců- toto je důležité pro klinické použití některých transfúzních přípravků).

Jsou nějaká omezení pro darování krve ?
Existuje celá řada omezení, která brání darování krve, ať už dočasně či trvale. Kromě zdravotních překážek spojených s běžným nachlazením, výskytem oparu, probíhající menstruací, přisátým klíštětem až po operační zákroky, je tu i řada sezónních omezení spojených s cestováním a podobně. Pokud si nejste si jisti jako prvodárci, či jako opakovaní dárci krve - ověřte si vždy možné vyloučení na našem transfúzním oddělení telefonicky nebo emailem. Případně možné překážky darování krve můžete dohledat na stránkách nemocnice, v sekci Dárci krve.

Ještě jednou děkuji každému, kdo se k darování krve rozhodne. Je to krok k záchraně života jiného člověka. 

Datum vložení: 22. 2. 2024 14:31
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2024 15:10
Autor: Správce Webu