Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Krajský úřad Středočeského kraje , Odbor zdravotnictví, mění oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Ke změně údajů v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dochází dnem 1.1. 2018

Forma a obor zdravotní péče:

Ambulantní péče
 • angilologie
 • dětské lékařství
 • diabetologie a endoklrinologie ( pouze v rozsahu diabetologie )
 • gastroenterologie, gynekologie a porodnictví
 • chirurgie
 • hematologie a transfuzní lékařství ( vč. hematologické ambulanve )
 • kardiologie
 • paliativní medicína a léčba bolesti
 • rehabilitační a fyzikální medicína ( vč. fyzioterapie )
 • fyzioterapeut  ( vyjma pohybové léčby v rehabilitačním bazénu )
 • ergoterapeut
 • revmatologie
 • vnitřní lékařstrví
 • anesteziologie a intenzivní medicína
 • klinická biochemie
 • radiologie a zobrazovací metody ( rentgen, ultrazvuk, CT )
 • psychiatrie
 • praktické lékařství pro děti a dorost

Lůžková péče
 • intenzivní péče 1.stupně - nižší intenzivní péče pro obory :
  • chirurgie
  • vnitřní lékařství
 • akutní lůžková péče standartní pro obory :
  • dětské lékařství
  •  neonatologie
  • gynekologie a porodnictví ( vč. jednodenní lůžkové péče )
  • chirurgie ( vč. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, jednodenní lůžková péče, urologige, plastické chirurgie )
  • vnitřní lékařství
 • následná lůžková péče​

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
 • domácí ošetřovatelská péče

Druh zdravotní péče:
 • léčebně rehabilitační péče
 • ošetřovatelská péče
 • zdravotnická dopravní služba

Kariéra