Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Praxe studentů

Informace pro zájemce o odbornou praxi studenta

Kontaktujte osobně, telefonicky či e-mailem vedoucího pracovníka oddělení (studenti medicíny primáře, studenti nelékařských oborů vrchní sestru), na kterém chcete vykonat praxi, a dohodněte si přesný termín praxe.

Vyplňte formulář „Přihláška na odbornou praxi“ – ČÁST A. Formulář je k dispozici níže. Souhlas s praxí potvrdí vedoucí pracovník podpisem a razítkem.

Vyplněný a podepsaný formulář spolu se Smlouvou o zajištění praxe – 2x (dostanete ve Vaší škole) doručte osobně na personální oddělení nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav.

Personální oddělení
kariera@nemcaslav.cz
tel. 327 305 123 

žádost o praxi Čáslav

žádost o praxi Čáslav.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB

Kariéra