Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Léčebná tělesná výchova


Skupinová i individuální forma léčebného tělocviku probíhá pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů. Klient se postupně naučí cviky zaměřené na svoji problematickou oblast. Cvičení je individuálně korigováno a upravováno dle aktuálního zdravotního stavu. Opakování jednotlivých cviků vede k jejich zapamatování a při následném domácím cvičení k prodloužení trvání příznivých účinků a zlepšení či vymizení obtíží.


Léčebná tělesná výchova je zaměřená:

 • na správné držení těla
 • na nápravu skolios
 • na nápravu plochonozí
 • proti bolestem zad
 • zahrnuje cvičení na velkých míčích a overballech
 • na posilování a strečink
 • na cvičení po úrazech
 • na cvičení po cévních mozkových příhodách
 • na cvičení po operacích meziobratlových plotének
 • na cvičení proti bolestem zad
 • na celkové kondiční cvičení

K dispozici je terapeut ACT konceptu (akrální koaktivační terapie). Tento koncept je vhodný pro všechny věkové kategorie od miminek po seniory a pro rozličné typy diagnóz. Je založen na vědomém motorickém učení, díky kterému upravuje naše špatné pohybové návyky. Vychází z pohybových vzorců raného motorického vývoje, který každý z nás prošel, a proto je všichni známe. Při cvičení dle konceptu ACT napřimujeme páteř vzpěrem o akra horních a dolních končetin. K napřímení páteře dochází koaktivací dorzálních a ventrálních svalových řetězců. Koncept je dobře využitelný v rámci běžných denních aktivit a je snadno pochopitelný. Výraznou výhodou ACT je nastavení individuálního programu autoterapie.