Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Ergoterapie

 

rehabilitační proceduru zajišťuje Bc. Pavla Zajícová
telefon/objednávky 327 305 155
ordinační doba pondělí - pátek 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
umístění suterén hlavní budovy nemocnice

Ergoterapie

z řeckého ergon (práce) a therapia (léčení).

Ergoterapie je léčebná metoda, která představuje nácvik činností s cílem pomoci klientovi, aby se stal samostatným a soběstačným v osobním, pracovním i společenském životě, kdy se například vlivem úrazu jeho schopnosti snížily.

Ergoterapie je zaměřena nejen na samotný nácvik cílených činností, tj. osobní hygieny, vaření, psaní, ale také na vytrvalost klienta, zvýšení jeho odolnosti proti zátěži, zlepšení koordinace, vnímání, komunikační schopnosti (nácvik psaní, řeči, paměťová cvičení a další).

Ergoterapeut provádí terapii pacienta (při potřebě) s použitím kompenzačních pomůcek, odborně ho o všech pomůckách informuje a radí v jejich používání.