Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Kardiologická ambulance


Druh péče

Ambulance zajišťuje péči a despenzarizaci pacientů s širokým spektrem kardiologických poruch, nejčastěji s ischemickou chorobou srdeční, po infarktu myokardu, srdečními arytmiemi, srdečními vadami a srdečním selháním, dále pacienty s hypertenzí.
 

Vyšetření
  • vyšetření lékařem kardiologem, měření krevního tlaku
  • EKG vyšetření
  • ambulantní monitorace TK 24 hodin ( TK Holter)
  • zátěžový test ( ergometrie )
  • ECHO (ultrazvuk srdce)
  • zapůjčení epizodního záznamníku pro pacienty s podezřením na srdeční arytmii v určitých indikacích - o indikaci rozhoduje lékař ambulance

Lékaři při zjištění odchylek doporučí další léčbu, úpravu životního stylu v rámci prevence, ambulantní sledování, v případě potřeby zajistí vyšetření na vyšším  pracovišti.
 

Na většinu vyšetření není potřeba speciální příprava.
Ke kardiologickému vyšetření
je vhodné, aby měl pacient sebou dostupnou dokumentaci.
K zátěžovému testu je vhodná pevná obuv, sportovnější kalhoty, ručník. U některých pacientů je nutné vysazení některých léků, které užívají. Podrobněji je možno se o tom domluvit buď s indikujícím lékařem nebo s lékaři pracujícími v kardiologické ambulanci nebo na interním oddělení. 

Spolupracující klinické pracoviště, kam jsou pacienti odesíláni k event. podrobnějším vyšetřením. Pražské  kardiologické kliniky, zejména II.Interní klinika VFN v Praze, Kardiologická klinika Pardubické nemocnice, Oblastní nemocnice Kolín, Chrudimská nemocnice.    

lékař MUDr. Petko Prodanov
telefon / objednávky 327 305 111, 327 305 166
ordinační doba každý čtvrtek 8:00 - 14:00
umístění 2. patro v hlavní budově nemocnice