Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Angiologická ambulance


Druh péče 

Vyšetření tepen a žilJedná se o pacienty s širokým spektrem cévních nemocí - s aterosklerózou končetinových tepen, s cukrovkou, po mozkových a srdečních příhodách a dále o pacienty po trombózách, plicních emboliích a s křečovými žilami.

Na ambulantní vyšetření většinou navazuje specializovaný cévní ultrazvuk, na základě kterého doporučíme další postup.

Případně speciální vyšetření zařizujeme na spolupracujících pracovištích (především v Oblastní nemocnici Kolín a na II.Interní klinice VFN v Praze) a pacienty pak dále sledujeme.

Ambulance též disponuje japonským přístrojem Vasera 1500, který rozpoznává předčasné degenerativní změny "stárnutí" cév. Vyšetření je zvláště vhodné u pacientů s vysokým cholesterolem, rodinnou zátěží na nemoci srdce a cév a u kuřáků. Provádí se buď preventivně - na přání pacienta, kdy si jej pacient hradí sám a je spojené s lékařskou konzultací a nebo na vyžádání jiným lékařem - při podezření na již probíhající onemocnění.  Objednání do ambulance je možno na tel. 327 305 225 

lékař MUDr. Jan Havelka
telefon / objednávky 327 305 111, 327 305 166
ordinační doba UZ cév + karotid       úterý  7:30 - 11:00
cévní ambulance     úterý  11:00 - 12:30, 13:00 - 15:00
umístění 2. patro v hlavní budově nemocnice