Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Úsek sociálních pracovnic


Druh péče 

Poskytování poradenství a pomoci pacientům a jejich rodinám při zvládání a řešení sociální situace v důsledku nemoci., zdravotního postižení, věku, snížené soběstačnosti nebo ztráty sociálního zázemí.


Charakteristika

Sociální péče probíhá ve spolupráci s jednotlivými odděleními nemocnice a blízkými pacientů, v  součinnosti s úřady práce a dalšími institucemi, pečovatelskými službami, sociálními a zdravotnickými zařízeními, domácí zdravotní službou, tj. home care, dále je to pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek.

 

sociální pracovnice Marcela Havránková, DiS.
kontakt +420 327 305 276, marcela.havrankova@nemcaslav.cz
umístění budova Oddělení následné lůžkové péče

 

sociální pracovnice Hana Vrhelová Kácovská
kontakt +420 327 305 322, hana.vrhelova@nemcaslav.cz         
umístění budova Oddělení následné lůžkové péče