Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Přijetí k hospitalizaci


K plánovanému příjmu do nemocnice se dostavte v určený den a hodinu na konkrétní příjmovou ambulanci. Podrobnosti o  doporučených časech a další související informace o příjmu k hospitalizaci naleznete na stránkách konkrétního oddělení v podsložce Hospitalizace. Pokud se z jekéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit k příjmu v určený termín, kontaktujte co nejdříve buďto přímo dané oddělení nebo recepci nemocnice 327 305 111.

Při přijetí Vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí se všemi důležitými informacemi týkajícími se Vašeho zdravotního stavu a poučí Vás o postupu vyšetření, plánu léčby nebo operace. Na lůžkovém oddělení Vás zdravotní sestra seznámí s provozem oddělení, budete zde mít možnost seznámit se s právy pacientů a dalšími důležitými informacemi týkajícími se plánovaného výkonu, sestra Vám pomůže uložit Vaše osobní věci a vyplnit všechny potřebné formuláře o přijetí k hospitalizaci a souhlasu k provedení výkonu. V případě donesených léčiv a potravin je vhodné konzultovat jejich použití s lékařem.

Informace o Vašem zdravotním stavu bude během hospitalizace i později poskytovat pouze ošetřující lékař výlučně těm osobám, které vymezíte při podpisu v příjmové dokumentaci.  Nelze poskytovat informace po telefonu, kdy není možné ověřit totožnost tazatele. Telefonicky jsou informovány jen osoby, kterým pacient dle svého uvážení sdělí kód, jež obdrží při přijetí k hospitalizaci.