Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Návštěvy v nemocnici

 

Vážení návštěvníci,

děkujeme, že navštěvujete své příbuzné, blízké a známé, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici a přispíváte tak k jejich psychické a sociální pohodě, která je důležitou součástí jejich léčby. Pro pacienty jsou návštěvy příbuzných a přátel velmi milé a povzbuzující.

Hospitalizované pacienty může v Městské nemocnici Čáslav navšívit prakticky kdokoliv, přizpůsobte pouze délku trvání své návštěvy, počet návštěvníků a věk dětí, kteří na návštěvu přijdou, zdravotnímu stavu pacienta.

Na oddělení JIP závisí doba návštěv na zdravotním stavu pacientů a je třeba ji konzultovat se zdravotním personálem. Vhodná je vždy telefonická domluva. 
 

Doporučená doba návštěv

Nejčastěji doporučené návštěvní doby v naší nemocnici jsou: 

každý všední den 14:00 - 17:00
víkendy a svátky 14:00 - 19:00

Uvedené časy jsou pouze orientační a mimo návštěvní hodiny je možné návštívit pacienta po domluvě s ošetřujícím personálem daného lůžkového oddělení
 

  • Návštěva svůj příchod a odchod oznamuje na sesterně oddělení.
  • Odchod s pacientem mimo prostory oddělení je nutné oznámit zdravotnickému personálu ve službě.
  • Není vhodné přinášet pacientovi potraviny podléhající rychlé zkáze a které nejsou v souladu s dietním režimem pacienta, rovněž tak léky, alkohol, psychotropní látky a nebezpečné předměty.
  • Dospělý doprovod zodpovídá za děti přicházející na návštěvu. Věk dětí, kteří na návštěvu přichází není omezen. 
  • V případě vlastní nemoci je nutné návštěvu vynechat.
  • Vstup se zvířaty je přísně zakázán, výjimkou jsou vodící nebo asistenční psi.
  • Je nutné respektovat soukromí a klid všech pacientů v rámci léčebného režimu, proto je vhodné zvolit vhodnou délku návštěvy a počet osob.
  • V případě omezení návštěvy ze strany zdravotnického personálu je nutné toto respektovat, aby nebyl narušen provoz oddělení a péče o pacienty.
  • V období nepříznivé epidemiologické situace, např. nárůst chřipkového onemocnění, je vyhlašován zákaz návštěv.