Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Ambulantní porod

Pod pojmem ambulantní porod je chápán takový porod, kdy žena přijde do porodnice, porodí na porodním sále a po krátké době (24 hod) odchází s novorozencem do domácího prostředí.

Tento způsob porodu je z lékařského hlediska chápán jako bezpečnější varianta než domácí porod. Ambulantní porod je kompromisním řešením mezi domácím porodem a poporodní hospitalizací trvající minimálně 72 hodin po porodu, tak jak to doporučuje Česká neonatologická společností.


Rizika spojená s předčasným propuštěním novorozence

Poporodní období trvající minimálně 72 hodin po porodu umožňuje fyziologickému novorozenci plnou poporodní adaptaci.
V této době je sledováno fungování životních funkcí, zjišťuje se, zda nejsou známky závažných vrozených vad (zvláště trávícího traktu a srdce). Sleduje se udržování tělesné teploty dítěte, odchod první stolice a močení. Provádí se pediatrická vyšetření. Po narození se miminku aplikuje Vitamin K v injekční nebo perorální formě, jako prevence krvácivé choroby novorozence. V případě předčasného propuštění nelze sledovat váhovou křivku. Není - li sledován dostatečný příjem potravy, hrozí u novorozence dehydratace s rizikem mozkového krvácení.

Novorozenci mohou mít novorozeneckou žloutenku s postupným nárustem hodnot bilirubinu tzv. hyperbilirubinémie. Tento stav vyžaduje sledování hladiny bilirubinu a včasnou léčbu fototerapií. Novorozenecká žloutenka nastupuje 2- 3 den po narození, vrcholí 3 - 5 den. Může být také prvním příznakem novorozenecké sepse nebo jiného závažného stavu. Během pobytu je matka neustále edukována o kojení a v celkové péči o novorozence.

V souvislosti s předčasným propuštěním byl pozorován nárust výskytu postižení mozku, tzv. bilirubinové encephalopatie způsobený pozdním záchytem novorozenecké žloutenky.


V průběhu hospitalizace je novorozenci provedeno spektrum vyšetření:

 • laboratorní novorozenecký screening: zjištění dědičných poruch metabolismu, provádí se odběrem kapky krve z patičky novorozence,
 • ultrazvuk horní poloviny břicha a CNS,
 • ortopedické vyšetření kyčlí,
 • vyšetření zraku na vrozený šedý zákal,
 • vyšetření sluchu.


Při předčasném propuštění nelze provést všechna tato vyšetření na oddělení jako při hospitalizaci trvající minimálně 72 hodin.

Ambulantní porod není v naší zemi pravidlem. Proto pro něj není, ani nemůže být žádný standardní postup. Nicméně existuje shoda porodníků a pediatrů v tom, že ambulantní porod musí splňovat určitá kritéria.

V opačném případě požadavku na ambulantní porod NELZE v žádném případě vyhovět.

Městská nemocnice Čáslav umožňuje ambulantní porod ve spolupráci s Gynekologicko - porodnickém oddělením a Novorozeneckém oddělením na základě splněných kritérií:

 • jde o porod po ukončeném 37. týdnu gestace, porod proběhl zcela fyziologicky bez rizikových faktorů (odtok plodové vody více než 12 hod před porodem, instrumentální porod, porod císařským řezem apod.),
 • mikrobiologické vyšetření u matky/rodičky v cca 36 týdnu těhotenství neprokázalo přítomnost bakterii zejména skupiny GBS,
 • stav novorozence při propuštění se jeví jako zcela fyziologický,
 • při přijmu na porodnici rodiče předloží formulář F006 MNČ Převzetí novorozence do péče pediatra po ambulantním porodu, který je volně dostupný k tisku na stránkách MNČ,
 • pobyt na našem oddělení bude trvat 24 hodin: tj. minimálně přes jednu noc,
 • před propuštěním z oddělení matka/rodička podepíše formulář F641 MNČ Odmítnutí hospitalizace novorozence (negativní reverz).

Pokud Vás ošetřující lékař informuje o nemožnosti předčasného propuštění Vašeho dítěte, uvede konkrétní důvody s návrhem dalšího opatření. Ošetřující lékař informuje matku/rodičku o nemožnostech propuštění novorozence do domácího prostředí. Matka/rodička zná důvody a rizika s tím spojená. Veškeré dotazy, připomínky jí jsou srozumitelně vysvětleny.

V případě, že i přesto budete trvat na propuštění dítěte, pak v ohrožení jeho zdraví, má lékař právo kontaktovat Úřad na ochranu dítěte. Soudce zajistí ponechání dítěte v nemocnici i přes zákaz matky/rodičky! Pevně doufáme, že tyto kroky však nebudeme muset podnikat.

Naším společným zájmem je zdraví Vašeho miminka. Věříme, že tato pravidla budou Vámi respektována stejně tak, jako i my respektujeme Vaše rozhodnutí ohledně ambulantního porodu.