Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Návštěvní řád


Návštěvní řád gynekologicko-porodnického oddělení

Pro pacientky jsou návštěvy příbuzných a přátel velmi milé a povzbuzující, je však nutné respektovat uvedené pokyny,

Doporučené návštěvní hodiny

Všední dny: 14:00 – 17:00 hodin
Sobota a neděle: 14:00 – 19:00 hodin

  • Mimo návštěvní hodiny je možné navštívit pacientku po domluvě se zdravotnickým personálem, např. při zhoršení zdravotního stavu, s ohledem na ostatní pacientky apod.
  • Návštěva svůj příchod oznamuje na sesterně oddělení.
  • Odchod s pacientkou mimo prostory oddělení je nutné oznámit zdravotnickému personálu ve službě.
  • Není vhodné donášet potraviny podléhající rychlé zkáze a které nejsou v souladu s dietním režimem pacienta, rovněž léky, alkohol, psychotropní látky a nebezpečné předměty.
  • Dospělý doprovod zodpovídá za děti přicházející na návštěvu.
  • V případě vlastní nemoci je nutné návštěvu vynechat.
  • Vstup se zvířaty je přísně zakázán, výjimkou jsou vodící nebo asistenční psi.
  • Je nutné respektovat soukromí a klid všech pacientek v rámci léčebného režimu, proto je vhodné zvolit vhodnou délku návštěvy a počet osob.
  • V případě omezení návštěvy ze strany zdravotnického personálu je nutné toto respektovat, aby nebyl narušen provoz oddělení a péče o pacientky.
  • V období nepříznivé epidemiologické situace, nárůst chřipkového onemocnění, je vyhlašován zákaz návštěv.