Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Návštěvní řád


Návštěvní řád dětského oddělení

Pro děti, které jsou mimo známé prostředí může být pobyt v nemocnici velkou psychickou zátěží, proto doporučujeme časté návštěvy, které pobyt dítěti zpříjemní a povzbudí ho.

Doporučené návštěvní hodiny:
Každý den:
14:00 - 17:00 hodin

 • Mimo návštěvní hodiny je možné navštívit dětského pacienta po domluvě se zdravotnickým personálem.
 • Návštěva svůj příchod a odchod oznamuje na sesterně oddělení.
 • Odchod s dítětem mimo prostory oddělení, pokud lékař povolí vycházky, je nutné oznámit  sestře ve službě.
 • Je důležité se předem poradit o vhodnosti donesených potravin, ovoce apod.
 • Není vhodné donášet potraviny podléhající rychlé zkáze a které nejsou v souladu s dietním režimem dítěte.
 • Není povoleno nabízet cizím dětem potraviny.
 • Je důležité se během návštěvy dítěti věnovat, hrát si s ním, povídat si. Vyslovené obavy, pláč a lítost mohou v dítěti vzbudit strach  
 • Platí zákaz podávání léků, všechny ordinované léky lékařem podává sestra.
 • Dospělý doprovod zodpovídá za děti přicházející na návštěvu.
 • V případě vlastní nemoci je vhodné návštěvu vynechat.
 • Vstup se zvířaty je přísně zakázán, výjimkou jsou vodící nebo asistenční psi.
 • V období nepříznivé epidemiologické situace, nárůst chřipkového onemocnění, je vyhlašován zákaz návštěv.